Čísla a hodnoty

Hovorme prakticky

Prinášame moderné prístupy do sveta elektroinštalácii, bezpečnosti a projekcie. Sme profesionáli v tom čo robíme, vieme čo robíme a ako to robíme. Veríme v kvalitný výsledok ako spôsob dlhodobého budovania biznisu,
spokojnosti našich klientov a najmä spokojnosti bežných ľudí užívajúcich si každý deň komfort, kontrolu a bezpečnosť ich elektronických zariadení.

6
rokov na trhu
20
členný tím
50
zrealizovaných projektov
1030000
kumulatívny obrat za rok 2019
100
tisíc € investovaných do spoločnosti

OBRAT ABC ELEKTROINŠTALÁCIE SRO (€)

*v tisícoch

Hodnoty, v ktorých neustúpime

drz slov

Vždy dodržíme slovo

Nemáme radi komplikovanie

vahy

sme férový partner

priam kom

Priamy prístup v komunikácii

Nebojíme sa výziev

Manažment

je zodpovedný za konečné vedenie, strategický dohľad a kontrolu vedenia spoločnosti, ako aj za iné záležitosti, týkajúce sa chodu spoločnosti. Úzko spolupracujú aby dosiahli požiadavky a termíny zákazníkov. Každý z členov nášho riadiaceho teamu  má vedomosti o príslušných odborných oblastiach, ktorými prispieva k plynulému chodu spoločnosti. Vedomosti, rôznorodosť a skúseností sú  dôležitým prínosom pri vedení spoločnosti v komplexnom a rýchlo sa meniacom prostredí.

Mgr. Peter Melišík
Konateľ

 • obchodná činnosť / rozpočtár
 • vytváranie cenových ponúk
 • tendrovanie
 • osobné stretnutia
 • konzultácie
 • vytváranie riešení na mieru
 • komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi

Martin Pauček
Konateľ

 • vytváranie harmonogram prác
 • technické riešenia
 • objednávky materiálu
 • riadiaca činnosť
 • dohľad nad projektami a stavbyvedúcimi

Mgr. Tatiana Bražinová
Asistentka obchodu

 • komunikácia s klientmi a členmi tímu
 • evidencia a riešenie objednávok
 • administratívna a organizačná podpora konateľom firmy
 • spracovanie zákaziek a projektov
 • fakturácia

Michal Olexák
Stavbyvedúci

 • určuje začiatok a koniec jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavbe i stavenisku
 • dáva pokyny na vykonávanie stavebných prác, ich organizácie a určovanie ich poradia
 • koordinuje pohyb osôb na stavbe a stavenisku

Tím.

6
rokov na trhu
20
členný tím
50
zrealizovaných projektov
1030000
kumulatívny obrat za rok 2019

KTO SÚ NAŠI KLIENTI

• Stavebné firmy

• Energetické spoločnosti

• Reštaurácie a prevádzky

• Nemocničné zariadenia

• Štátna a verejná správa

SKYPARK_dark
slnečnice_logo