Polyfunkčný objekt OMNIA v Bratislave

Objednávateľ : Stavebná spoločnosť – HANT BA, a.s.
Rok realizácie : 2020
Rozpočet : 700 000 €
90500 m
káblov a vodičov
1500 m
žľabov
0
zapojených ističov
90
rozvádzačov
0
pracovaných hodín
0
zásuviek
2745
svietidiel
4858
vypínačov
17
krabíc
0
líšt
11000 m
rúriek a trubiek
0
rámčekov
0
žľabov
32
stožiarov osvetlenia
35000
príchytiek

Nachádzajúci sa na Tomášikovej ulici v Bratislave, v mestskej časti Ružinov, pozostáva z 92 bytových jednotiek, 20 apartmánov a kancelárskych priestorov spolu s garážovými a vonkajšími parkovacími miestami.

Naša spoločnosť ABC elektroinštalácie od apríla 2020 realizuje v projekte Omnia dodávateľské služby v značnom rozsahu. Podarilo sa nám dohodnúť na dodávke VN prípojky, NN prípojky, verejného a areálového osvetlenia, dvoch podlaží podzemných garáží a jedného komplet kancelárskeho bloku, ktorý pozostáva z recepcie a piatich nadzemných kancelárskych priestorov a druhého bloku, ktorý pozostáva z recepcie, jedného podlažia kancelárskych priestorov a štyroch podlaží bytových jednotiek, v ktorých sa dokopy nachádza 56 bytov v kombinácii s apartmánmi. Zároveň do všetkých zmienených priestorov budeme dodávať aj inštaláciu systému CBS, ktorá sama o sebe pozostáva zo 14 km káblu a vyše 20-tisíc príchytok odolných voči požiaru.

Niekoľko vybraných informácií k nami dodávanej časti :   

VN prípojku budeme realizovať v plnom rozsahu, ktorá obsahuje 300m káblu NA2XFS2Y  240mm, ktorý sa bude spojkovať spojkami typu RAYCHEM – TRAJ na existujúce vedenie.

V rámci jednotlivých objektov a prípojok NN bude potrebné inštalovať vyše 1000m káblu AYKY 4x240mm, ktorý zabezpečí napájanie pomocou 3 ks hlavných rozvodníc, 74ks podružných rozvodníc a 112ks rozvádzačov pre obytné priestory.

Všetky priestory objektu budú zálohované dieselgenerátorom, ktorý bude v prípade potreby dodávať  energiu pomocou 200m káblu Prafladur x-j 4x240mm B2cas1a1d0 P90.

Areálové osvetlenie bude pozostávať zo 171 svietidiel, z ktorých bude 18 stožiarových a ostatné budú stĺpikové alebo fasádne. Verejné osvetlenie bude v počte 14ks stožiarových svietidiel.

Súčasťou našich dodávok je aj uzemnenie jednotlivých technológií, ktoré sa nachádzaju na strechách objektov, ako aj samotný bleskozvod.

V garážových podlažiach je navrhnutých vyše 1000m požiarneodolných a klasických normovaných žľabov, ktoré slúžia na rozvod VN, NN a požiarnych trás pre CBS a aj pre osvetlenie parkoviska.

Na celú dodávanú časť projektu OMNIA našich 17 skúsených montážnikov, za podpory 2 manažérov stavby, inštaluje vyše 90 km rôznych druhov káblov, vyše 4800ks vypínačov a zásuviek, viac ako 2700 svietidiel, 40-tisíc rôznych príchytok, 1400m inštalačných žľabov a 10km ochranných trúbiek.

Developer : OMNIA INVEST s.r.o.

Omnia_garaže
Omnia_garaže_2
Omnia_3
Omnia_5
Omnia_4
Omnia_6
Omnia_7
238_omnia_cam01_01