Ambulancie Nemocnica sv. Michala Etapa I.

Rok realizácie : 2016
Miesto realizácie : Bratislava

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

24480 m
káblov a vodičov
474
zásuviek
304
svietidiel
95
vypínačov
875
krabíc
150 m
rúriek a trubiek
371
rámčekov
3
rozvádzače

V roku 2016 sme boli oslovení spoločnosťou Montin s.r.o v spolupráci so spoločnosťou STRABAG – Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. aby sme upravili pôvodnú elektroinštaláciu, ktorá bola v nevyhovujúcom stave v bývalých administratívnych priestoroch v budove na cintorínskej ulici v Bratislave . V tejto časti budovy sa nachádzalo niekoľko kancelárii, pričom nový investor tam chcel vybudovať 34 plnofunkčných ambulancií . V tejto realizácii sme dostali za úlohu využiť čo najviac z pôvodnej inštalácie, to znamenalo, že sme museli vyše týždňa mapovať rôzne silové okruhy a potom navrhnúť ideálne rozvrhnutie budúcej inštalácie tak aby vyhovovala normám STN. Spolu s tým sme mali za úlohu vytvoriť z pôvodnej nedostačujúcej štruktúrovanej kabeláže nový funkčný celok obsahujúci meracie protokoly. Každá ambulancia musela byť vybavená equipotencionalnou svorkovnicou a musela byť uzemnená každá kovová časť. Táto inštalácia bola vyhotovená podľa sústavy IT . Úprava pôvodného rozvádzača trvala 4 dni kedy sa musel kompletne prekáblovať a preznačiť tak aby zodpovedal projektu.

Doba montáže : 30 dní