ANNA PARK – BYTOVÝ DOM HRON 31

Objednávateľ : LZ STAV s.r.o.
Rok realizácie : 2019
Rozpočet : 90 000 €
12749 m
káblov a vodičov
0 m
žľabov
0
zapojených ističov
0
rozvádzačov
0
pracovaných hodín
600
zásuviek
155
svietidiel
325
vypínačov
0
krabíc
0
líšt
0 m
rúriek a trubiek
570
rámčekov
0
žľabov
35
Dátových rozvádzačov
0

Spoločnosť ABC Elektroinštalácie je generálnym dodávateľom kompletnej elektroinštalácie pre nízko podlažný bytový dom Hron 31, ktorého celková bytová plocha je približne 1500m2 . Bytové domy sa skladajú z malometrážnych bytov, ktoré investor staval vo vyššej kvalite, k tomu sme prispôsobili projekty elektroinštalácie a použili vyšší štandard materiálov aby zodpovedal kvalite stavby. Naši pracovníci konštantne komunikovali so stavebnou výrobou developera a boli k dispozícii prakticky vždy keď to bolo nevyhnutné.
Vďaka komunikácii a profesionálnemu prístupu manažmentu, príprave a plánovaniu sa podarilo zredukovať počet výjazdov a udržať rozpočet stavby pod kontrolou. Na stavbe pracovalo priebežne od 2 do 10 elektrikárov, ktorí pevne dodržiavali harmonogram a postupovali podľa požiadaviek stavby. Niekoľko krát sa nám podarilo odovzdať práce pred stanoveným termínom.

Developer : ZET INTEGRA, spol. s.r.o.

Doba montáže : 60 dní

AP_1
AP_2
AP_3
AP_4
AP_5
AP_11