Commander Services – Štrukturovaná kabeláž

Rok realizácie : 2020
Miesto realizácie : Bratislava

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

3000 m
káblov a vodičov

Spoločnosť Commander Services nás oslovila s požiadavkou na úpravu vnútorných rozvodov existujúcej štruktúrovanej kabeláže a vytvorenie nového optického prepoju medzi ich centrálou a technickým oddelením, ktoré sa nachádzalo v priľahlej budove.
Zváranie optiky naším technikom za pomoci TOP zváračky SUMITOMO T 72C prebehlo ako zvyčajne veľmi efektívne a rýchlo.
Sme radi, že sme takto pomohli v týchto náročných časoch (v časoch krízy ochorenia COVID-19) jednému z našich partnerov splniť ich požiadavku aby aj oni mohli ďalej napredovať.
Vďaka spoločnosti Commander aj my vieme lokalizovať v čase našich 7 vozidiel.