Developérsky projekt ANNAPARK

Objednávateľ : LZ-STAV s.r.o.
Rok realizácie : 2018/2019
Rozpočet : 189 000 €
27179 m
káblov a vodičov
0 m
žľabov
0
zapojených ističov
0
rozvádzačov
0
pracovaných hodín
1430
zásuviek
365
svietidiel
820
vypínačov
0
krabíc
0
líšt
2165 m
rúriek a trubiek
1415
rámčekov
0
žľabov
77
Rozvádzače
0

Spoločnosť ABC Elektroinštalácie bola generálnym dodávateľom kompletnej elektroinštalácie pre nízko podlažné bytové domy Hron 42 a Hron 31 , ktorých celková bytová plocha je 30 000m2 . Bytové domy sa skladajú z malometrážnych bytov ktoré investor staval vo vyššej kvalite , k tomu sme prispôsobili projekty elektroinštalácie a použili vyšší štandard materiálov aby zodpovedal kvalite stavby. Naši pracovníci konštantne komunikovali so stavebnou výrobou developera a boli k dispozícii prakticky vždy keď to bolo nevyhnutné .
Vďaka komunikácii a profesionálnemu prístupu manažmentu, príprave a plánovaniu sa podarilo zredukovať počet výjazdov a udržať rozpočet stavby pod kontrolou. Na stavbe pracovalo priebežne od 2 do 10 elektrikárov ktorí pevne dodržiavali harmonogram a postupovali podľa požiadaviek stavby. Niekoľko krát sa nám podarilo odovzdať práce pred stanoveným termínom.

Doba montáže : 62 dní

M2
M3
M4
M5
Developérsky projekt ANNAPARK