Dializačné stredisko v Bratislave

Rok realizácie : 2020
Miesto realizácie : Bratislava

Na bližšom popise projektu pracujeme.

DC2
DC3
DC4