Elektroinštalácia nabíjacej stanice pre elektromobily pri OC Galérii v Nitre

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

V Nitre pri OC GALÉRIA sme realizovali inštaláciu elektronabíjacej stanice. Predmetom našich prác bol prívod NN k rozvádzaču nabíjacích staníc, dodávka rozvádzaču, návrh silnoprúdových rozvodov pre nabíjacie stanice, výkopové práce, rozobratie a opätovná montáž zámkovej dlažby a betónovanie základovej dosky nabíjacej stanice.

Vážime si dlhodobú spolupráci s klientom, pre ktorého sme realizovali viaceré inštalácie nabíjacích staníc v Bratislave a v Partizánskom.

Elektroinštalácia nabíjacej stanice pre elektromobily pri OC Galérii v Nitre