Elektroinštalácie lode Albertina

Objednávateľ : RISEDAY s.r.o.
Rok realizácie : 2021
Rozpočet : 30000 €
0 m
káblov a vodičov
0 m
žľabov
0
zapojených ističov
0
rozvádzačov
0
pracovaných hodín
0
zásuviek
0
svietidiel
0
vypínačov
0
krabíc
0
líšt
0 m
rúriek a trubiek
0
rámčekov
0
žľabov
82
kajút
600
stranový manuál

Vo februári nás oslovila spoločnosť RISEDAY, ktorá stavia výletnú loď Albertina v areáli SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., kde sme inštalovali taktiež rozsiahly kamerový systém. Požiadavka bola spočiatku veľmi nejasná no napriek tomu sme sa vybrali na obhliadku, na ktorej sme si upresnili technickú špecifikáciu prác. Jednalo sa o kompletné zapojenie mostíka, pohonných a riadiacich systémov lode, MaR a vybavenie 82 kajút lode elektroinštaláciou podľa projektov dodaných od projektantov. Na práce sme dostali 3 týždne.

Druhá výzva spočívala vo výrazne krátkom termíne preštudovania podkladov mostíka a jednotlivých systémov (600 strán schém), zorientovaní sa v elektroinštalácii, rýchlom audite systémov a nástup na zákazku do 5 dní.

My v ABCčkách máme radi výzvy, ktoré dokazujú flexibilitu nášho manažmentu zákaziek a širokej základne kvalifikovaných elektrikárov, ktorí vedia zapájať vypínače v bytových domoch, priemyselnú automatizáciu, trafostanice VN, MaR a po novom kapitánsky mostík slovenskej výletnej lode na Dunaji, ktorú si bude užívať 155 pasažierov.

Nástup na realizáciu od oslovenia: 5 dní

Audit riadenia: 2 dni

Zapojenie systémov riadenia: 18 dní

Zapojenie 82 kajút: 7 dní

4
2
3
5
6
9
10