Elektroinštalačné práce pre NsP v Dunajskej Strede

Rok realizácie : 2020
0 m
káblov a vodičov
0 m
žľabov
0
zapojených ističov
0
rozvádzačov
0
pracovaných hodín
0
zásuviek
0
svietidiel
0
vypínačov
0
krabíc
0
líšt
0 m
rúriek a trubiek
0
rámčekov
0
žľabov
0
0

Na bližšom popise projektu pracujeme.

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N11