Elektroinštalačné práce pre projekt SquareBizz v Bratislave

Rok realizácie : 2021
Miesto realizácie : Bratislava
Squarebizz - elektroinštalácia haly

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

Predmetom elektroinštalačných prác spoločnosti ABC Elektroinštalácii je inštalácia slaboprúdovej a silnoprúdovej elektroinštalácie.  Pre projekt SquareBizz inštalujeme systémy EPS, HSP, CCTV spolu so štruktúrovanou kabelážou. Súčasťou našich prác je taktiež  zemnenie haly A.

Postup prác - Február 2022

Squarebizz - elektroinštalácia haly
Squarebizz - elektroinštalácia haly
Squarebizz - elektroinštalácia haly
Squarebizz - elektroinštalácia HSP
Squarebizz - elektroinštalácia EPS
Squarebizz - elektroinštalácia
Squarebizz - elektroinštalácia núdzového osvetlenia

Úvodné práce

SquareBizz - ABC Elektroinštalácie exteriér
SquareBizz - ABC Elektroinštalácie vozidlo
SquareBizz hala - ABC Elektroinštalácie
SquareBizz generátor - ABC Elektroinštalácie
SquareBizz panorama - ABC Elektroinštalácie
SquareBizz panorama - ABC Elektroinštalácie