JUMP ARÉNA – OC LAMAČ

Objednávateľ : 11 Entertaiment Group, s.r.o. / Stavebník CONSTRA
Rok realizácie : 2020
Rozpočet : 110 000 €
15000 m
káblov a vodičov
1000 m
žľabov
0
zapojených ističov
0
rozvádzačov
0
pracovaných hodín
0
zásuviek
180
svietidiel
0
vypínačov
0
krabíc
0
líšt
0 m
rúriek a trubiek
0
rámčekov
0
žľabov
0
0

V marci tohto roka sme nadviazali spoluprácu so zahraničným investorom, ktorý prevádzkuje zábavné centrá pre mladých v rámci európy.

Rozhodol sa priniesť do priestorov Lamačskej Galérie Jump Arénu ktorá bude slúžiť pre rodiny túžiace po relaxe.

Naša spoločnosť participuje na projekte s českou spoločnosťou CONSTRA, ktorá sa špecializuje na fitting prevádzok ako je JUMP arena v OC Lamač .

Činnosť našej spoločnosti obnáša kompletnú zmenu dispozicie káblových trás , svetelnej techniky , rozvádzačov a Centrálneho batériového systému. Úplne nové káblové rozvody v rámci celej prevádzky od kamerového systému a štruktúrovanej kabeláže až cez CBS, po komplexný NN rozvod s rozvádzačmi a káblovými žľabmi .

Mnoho pôvodných žľabov bolo potrebné demontovať, alebo  presunúť na nové pozície pre výšku trampolín.

Všetky naše pracovné kroky musia byť presne koordinované s ostatnými profesiami čo je časovo a logisticky náročné keďže technologie HVAC menia kompletne výšky a trasy oproti pôvodnej inštalácii.

Na túto stavbu máme spolu s ostatnými profesiami  45 dní čo je enormne málo času, ktorý spoločnosť Constra využíva s maximálnou efektívnosťou aj vďaka neustálej komunikácii. S naším výrobným oddelením flexibilne meníme a upravujeme samotné trasovanie rozvodov tak aby aj ostatní profesisti dostali od nás maximálnu súčinnosť.

Všetky spoločností sme na jednej lodi preto je v záujme všetkých aby bol daný projekt odovzdaný riadne a včas investorovi, ktorý vložil svoju dôveru a financie do našich rúk.

Do tohto projektu bude inštalovaných cez 1000 metrov káblových lávok , pričom vyše 250 metrov pôvodných káblových lávok bude posunutých vyššie alebo im zmeníme trasy.

Inštalujeme vyše 15000 metrov káblov k NN rozvodom , štrukturálnej kabeláže a ku kamerovým systémom .

V rámci inštalácie budeme dodávať cez 180 svietidiel, ktoré navrhol náš dodávateľ presne na tento projekt tak aby spĺňal nároky hygieny čo zabezpečí bezproblémovú kolaudáciu vzniknutých priestorov.

Všetky tieto prace musia prebehnúť v extremne rychlom tempe v ktorom nie sú prípustné žiadne chyby. 

Po ukončení našich prác 28.10.2020

1
2
6
4
5
8
9
7

Začiatok prác 20.8.2020

6
1
2
3
4
5
7