Prístavba pracoviska lineárneho urýchľovača pre Fakultnú nemocnicu v Nitre

Rok realizácie : 2022
Miesto realizácie : Nitra

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

S našou firmou ABC Elektroinštalácie aktuálne realizujeme elektroinštalačné práce pre prístavbu pracoviska lineárneho urychľovača Elekta Infinity pre Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie vo Fakultnej nemocnici v Nitre.

Nové pracovisko sa buduje ako prístavba pre aktuálne oddelenie aby mohlo zvýšiť kapacitu pre pacientov.

Na tomto projekte dodávame kompletnú elektroinštaláciu, ktorá zahŕňa :

? Silnoprúdová elektroinštalácia,
? HSP – hlasová signalizácia požiaru,
? EPS – elektrická požiarna signalizácia,
? EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia,
? Štrukturovaná kabeláž,
? Umelé osvetlenie,
? Jednotný čas,

Progres prác - August 2022

Elektroinštalačné práce pre FN Nitra
Elektroinštalačné práce pre FN Nitra
Elektroinštalačné práce pre FN Nitra
Elektroinštalačné práce pre FN Nitra
Elektroinštalačné práce pre FN Nitra
Elektroinštalačné práce pre FN Nitra
Elektroinštalačné práce pre FN Nitra
Elektroinštalačné práce pre FN Nitra

Progres prác - Júl 2022

Elektroinštalačné práce pre FN Nitra
Elektroinštalačné práce pre FN Nitra
Elektroinštalačné práce pre FN Nitra
Elektroinštalačné práce pre FN Nitra
Elektroinštalačné práce pre FN Nitra
Elektroinštalačné práce pre FN Nitra

Progres prác - Máj 2022

FN Nitra - Elektroinštalácia lineárneho urýchlovača
FN Nitra - Elektroinštalácia lineárneho urýchlovača
FN Nitra - Elektroinštalácia lineárneho urýchlovača
FN Nitra - Elektroinštalácia lineárneho urýchlovača
FN Nitra - Elektroinštalácia lineárneho urýchlovača
FN Nitra - Elektroinštalácia lineárneho urýchlovača

Progres prác - Marec 2022

ABC Elektroinštalácie - Fakultná nemocnica Nitra
ABC Elektroinštalácie - Fakultná nemocnica Nitra
ABC Elektroinštalácie - Fakultná nemocnica Nitra
ABC Elektroinštalácie - Fakultná nemocnica Nitra
ABC Elektroinštalácie - Fakultná nemocnica Nitra
ABC Elektroinštalácie - Fakultná nemocnica Nitra