Prístavba pracoviska lineárneho urýchľovača pre Fakultnú nemocnicu v Nitre

Rok realizácie : 2022
Miesto realizácie : Nitra

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

S našou firmou ABC Elektroinštalácie aktuálne realizujeme elektroinštalačné práce pre prístavbu pracoviska lineárneho urychľovača Elekta Infinity pre Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie vo Fakultnej nemocnici v Nitre.

Nové pracovisko sa buduje ako prístavba pre aktuálne oddelenie aby mohlo zvýšiť kapacitu pre pacientov.

Na tomto projekte dodávame kompletnú elektroinštaláciu, ktorá zahŕňa :

🔶 Silnoprúdová elektroinštalácia,
🔶 HSP – hlasová signalizácia požiaru,
🔶 EPS – elektrická požiarna signalizácia,
🔶 EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia,
🔶 Štrukturovaná kabeláž,
🔶 Umelé osvetlenie,
🔶 Jednotný čas,

Progres prác - Máj 2022

FN Nitra - Elektroinštalácia lineárneho urýchlovača
FN Nitra - Elektroinštalácia lineárneho urýchlovača
FN Nitra - Elektroinštalácia lineárneho urýchlovača
FN Nitra - Elektroinštalácia lineárneho urýchlovača
FN Nitra - Elektroinštalácia lineárneho urýchlovača
FN Nitra - Elektroinštalácia lineárneho urýchlovača

Progres prác - Marec 2022

ABC Elektroinštalácie - Fakultná nemocnica Nitra
ABC Elektroinštalácie - Fakultná nemocnica Nitra
ABC Elektroinštalácie - Fakultná nemocnica Nitra
ABC Elektroinštalácie - Fakultná nemocnica Nitra
ABC Elektroinštalácie - Fakultná nemocnica Nitra
ABC Elektroinštalácie - Fakultná nemocnica Nitra