Prívod NN k rozvádzaču nabíjacich staníc pre Hornbach

Rok realizácie : 2021
Miesto realizácie : Bratislava

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

220 m
káblov a vodičov
140 m
žľabov
40
(m) výkopu

Predmetom elektroinštalačných prác spoločnosti ABC Elektroinštalácie bol prívod NN k rozvádzaču nabíjacích staníc, dodávka rozvádzaču, návrh silnoprúdových rozvodov pre nabíjacie stanice, výkopové práce, rozobratie a opätovná montáž zámkovej dlažby a betónovanie základovej dosky nabíjacej stanice.

Prívod k rozvádzaču nabíjacích staníc je realizovaný z existujúceho NN rozvádzača vlastnej transformačnej stanice Hornbachu vzdialenej 10 m od budovy. 

Kábel je vedený v 10 m výkope pod asfaltovou cestou, následne v oceľoplechovom žľabe s krytom po fasáde budovy a streche a opäť vo výkope 30 m pod zámkovou dlažbou k rozvádzaču nabíjacích staníc.

Celková dĺžka trasy je 199m. Kábel je zaústený do rozvádzača nabíjacích staníc a následne do samotnej nabíjačky, kde bolo potrebné vybetónovať základovú dosku. 

Nabíjacia stanica pred Hornbachom
Nabíjacia stanica pred Hornbachom
Nabíjacia stanica pred Hornbachom
Nabíjacia stanica pred Hornbachom