Rekonštrukcia oddelenia na Kramároch pre spoločnosť Metrostav a.s.

Objednávateľ : METROSTAV a.s.
Rok realizácie : 2019
Rozpočet : 110 000 €
9850 m
káblov a vodičov
0 m
žľabov
0
zapojených ističov
5
rozvádzačov
0
pracovaných hodín
385
zásuviek
252
svietidiel
119
vypínačov
563
krabíc
0
líšt
260 m
rúriek a trubiek
0
rámčekov
36
žľabov
0
0

Ako Generálny dodávateľ elektroinštalácie silnoprúdu a štruktúrovanej kabeláže do priestorov lôžok ako aj do zázemia dodávame kompletný systém „pacient-sestra“ podľa výberu investora . Nová lôžková časť bude spĺňať vysoký štandard ktorý zabezpečí príjemnejší pobyt pre pacientov. Všetky priestory sú spracované a realizovane podľa STN a požiarnotechnických predpisov .

Dodávané systémy :
Štruktúrovaná kabeláž
Systém pacient sestra
Dorozumievacie zariadenia
Svietidla a germicidné žiariče.
zásuvky

Odovzdané práce

Kramáre chodba abcelektroinstalacie
Kramáre chodba2 abcelektroinstalacie
Kramáre izba abcelektroinstalacie
Kramáre izba_2 abcelektroinstalacie
Kramáre system pacient-sestra abcelektroinstalacie
Kramáre chodba_skrynka abcelektroinstalacie
Kramáre skryna abcelektroinstalacie

Počas rekonštrukčných prác

K1
K3
K4
K2
K5
K7