Rekonštrukcia oddelenia v NsP Kramáre

Rok realizácie : 2019
Miesto realizácie : Bratislava

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

9850 m
káblov a vodičov
5
rozvádzačov
385
zásuviek
252
svietidiel
119
vypínačov
563
krabíc
260 m
rúriek a trubiek
36
žľabov

Ako Generálny dodávateľ elektroinštalácie silnoprúdu a štruktúrovanej kabeláže do priestorov lôžok ako aj do zázemia dodávame kompletný systém „pacient-sestra“ podľa výberu investora . Nová lôžková časť bude spĺňať vysoký štandard ktorý zabezpečí príjemnejší pobyt pre pacientov. Všetky priestory sú spracované a realizovane podľa STN a požiarnotechnických predpisov .


Dodávané systémy :
Štruktúrovaná kabeláž
Systém pacient sestra
Dorozumievacie zariadenia
Svietidla a germicidné žiariče.
zásuvky

Odovzdané práce

Kramáre chodba abcelektroinstalacie
Kramáre chodba2 abcelektroinstalacie
Kramáre izba abcelektroinstalacie
Kramáre izba_2 abcelektroinstalacie
Kramáre system pacient-sestra abcelektroinstalacie
Kramáre chodba_skrynka abcelektroinstalacie
Kramáre skryna abcelektroinstalacie

Počas rekonštrukčných prác

K1
K3
K4
K2
K5
K7