Rozšírenie jedálne pre ZŠ Hargašova v Záhorskej Bystrici

Rok realizácie : 2022
Miesto realizácie : Bratislava

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

V projekte rozšírenia jedálne ZŠ Hargašova v Záhorskej Bystrici realizujeme viaceré elektroinštalačné práce. Predmetom našich prác je inštalácia silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie. Inštalujeme vonkajšiu prípojku elektrického prúdu, rozvody elektroinštalácie vo vnútorných priestoroch. Elektroinštaláciu vedieme v žľaboch a v stenách. Spolu s vnútornou elektroinštaláciu realizujeme aj montáž osvetlenia, štruktúrovanej kabeláže a HSP (hlasovú požiarnu signalizáciu).

Postup prác - Jún 2022

1
2
3
5
8
9
7
10

Postup prác - apríl 2022

H2
H3
H4
H5
H6
H7

Príprava stavebných prác pre elektroinštalačné práce

ZŠ Hargašova - ABC Elektroinštalácie
ZŠ Hargašova - ABC Elektroinštalácie
ZŠ Hargašova - ABC Elektroinštalácie
ZŠ Hargašova - ABC Elektroinštalácie
ZŠ Hargašova - ABC Elektroinštalácie
ZŠ Hargašova - ABC Elektroinštalácie