Rozšírenie jedálne pre ZŠ Hargašova v Záhorskej Bystrici

Rok realizácie : 2022
Miesto realizácie : Bratislava

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

V projekte rozšírenia jedálne ZŠ Hargašova v Záhorskej Bystrici realizujeme viaceré elektroinštalačné práce. Predmetom našich prác je inštalácia silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie. Inštalujeme vonkajšiu prípojku elektrického prúdu, rozvody elektroinštalácie vo vnútorných priestoroch. Elektroinštaláciu vedieme v žľaboch a v stenách. Spolu s vnútornou elektroinštaláciu realizujeme aj montáž osvetlenia, štruktúrovanej kabeláže a HSP (hlasovú požiarnu signalizáciu).

OKTÓBER - 2022 - odovzdané práce

Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova

Postup prác - August 2022

Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova
Elektroinštalačné práce pre ZŠ Hargašova

Postup prác - apríl 2022

H2
H3
H4
H5
H6
H7

Príprava stavebných prác pre elektroinštalačné práce

ZŠ Hargašova - ABC Elektroinštalácie
ZŠ Hargašova - ABC Elektroinštalácie
ZŠ Hargašova - ABC Elektroinštalácie
ZŠ Hargašova - ABC Elektroinštalácie
ZŠ Hargašova - ABC Elektroinštalácie
ZŠ Hargašova - ABC Elektroinštalácie