Univerzita Komenského Vedecké centrum

Objednávateľ : MONTIN s.r.o.
Rok realizácie : 2016
Rozpočet : 30 000 €
42620 m
káblov a vodičov
0 m
žľabov
0
zapojených ističov
0
rozvádzačov
0
pracovaných hodín
0
zásuviek
0
svietidiel
2400
vypínačov
0
krabíc
0
líšt
1060 m
rúriek a trubiek
0
rámčekov
0
žľabov
0
0

Začiatkom roku 2016 sme začali práce na projekte Vedecký park Univerzity Komenského. Naša úloha spočívala v pritiahnutí hlavných prívodov z trafostanice do hlavných rozvádzačov, ako aj rôznymi prepojmi v rámci celej budovy. Práce komplikoval stavebný ruch, práce vo výškach a v neposlednom rade rozsah zadania kedy bolo potrebné naťahať niekoľko sto metrov dlhé trasy medených káblov od priemeru 1×70 až po priemer 4×240. Náš tím sa tejto práce ujal a zvládol ju s predstihom. Po odovzdaní kabeláže sme inštalovali PVC žľaby pod oknami v rámci všetkých poschodí a všetkých kancelárií, ktoré tento projekt mal. Súčasne s tým sme zapájali hlavný rozvádzač (4 polia) ako aj pripájali jednotlivé poschodia do podružných rozvádzačov.

Doba montáže : 35 dní