Výmena stupačiek pre bytový dom na ulici Ľuda Zúbka v Bratislave

Rok realizácie : 2022
Miesto realizácie : Bratislava

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

Na ulici Ľuda Zúbka v Dúbravke realizujeme výmenu elektroinštalácie v 3 vchodoch. Predmetom našich prác je reparácia elektromerového rozvádzača na poschodiach, rozvádzača spoločnej spotreby, vertikálnych rozvodov (stupačiek) spolu s výmenou umelého osvetlenia v spoločných priestoroch a inštalácie elektrického vrátnika.

Postup prác - apríl 2022

LZ1
LZ2
LZ3
LZ4
LZ5
LZ6

Priebeh prác výmeny elektroinštalácie

Výmena stupačiek v bytovom dome v Bratislave
Výmena stupačiek v bytovom dome v Bratislave
Výmena stupačiek v bytovom dome v Bratislave
Výmena stupačiek v bytovom dome v Bratislave
Výmena stupačiek v bytovom dome v Bratislave