Výrobná hala B.O.MAX

Objednávateľ : LZ-STAV s.r.o.
Rok realizácie : 2016
Rozpočet : 25 900 €
32 m
káblov a vodičov
0 m
žľabov
0
zapojených ističov
0
rozvádzačov
0
pracovaných hodín
102
zásuviek
17
svietidiel
41
vypínačov
68
krabíc
0
líšt
0 m
rúriek a trubiek
67
rámčekov
40
žľabov
0
0

Spoločnosť LZ stav Roku 2016 sa podujala dokončiť výrobnú halu investora BOMAX s.r.o ,pričom nás oslovila na realizáciu silovej a štruktúrovanej kabeláže do tejto haly. V nasledujúcich 50 dňoch sme sa plne venovali inštalácii kabeláže do priestorov haly . Dodávali sme bleskozvod a zemnili rôzne technológie na streche budovy ako aj v interiéri. Prace sa vykonali aj z plošín vo výškach nad 10metrov . Vďaka zvýšenému pracovnému ruchu sme robili na viacero smien a to aj počas nočných hodín

Doba montáže : 50 dní

B2
B3
B4
B5
B6
B8
B7