Výrobná hala B.O.MAX

Rok realizácie : 2016
Miesto realizácie : Bratislava

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

5140 m
káblov a vodičov
250 m
žľabov
153
zásuviek
86
svietidiel
41
vypínačov
68
krabíc
67
rámčekov

Spoločnosť LZ stav Roku 2016 sa podujala dokončiť výrobnú halu investora BOMAX s.r.o, pričom nás oslovila na realizáciu silovej a štruktúrovanej kabeláže do tejto haly. V nasledujúcich 50 dňoch sme sa plne venovali inštalácii kabeláže do priestorov haly . Dodávali sme bleskozvod a zemnili rôzne technológie na streche budovy ako aj v interiéri. Práce sa vykonávali aj z plošín vo výškach nad 10metrov . Vďaka zvýšenému pracovnému ruchu sme robili na viacero smien a to aj počas nočných hodín

Doba montáže : 50 dní

B2
B3
B4
B5
B6
B8
B7