ZŠ Grösslingová – transformácia sieťového zapojenia k optickým vláknam

Objednávateľ : ZŠ Grösslingová
Rok realizácie : 2018
Rozpočet : 25 000 €
ABC - Elektroinštalácie
4702 m
káblov a vodičov
730 m
žľabov
0
zapojených ističov
0
rozvádzačov
0
pracovaných hodín
70
zásuviek
0
svietidiel
0
vypínačov
0
krabíc
0
líšt
0 m
rúriek a trubiek
0
rámčekov
0
žľabov
40
kancelárii a učební
0

V roku 2018 sme boli požiadaný aby sme vyriešili nepriaznivnú situáciu na základnej škole na Grösslingovej ulici v Bratislave. Hlavná úloha spočívala v pripojení všetkých učební na nový dátový rozvod .
Jednalo sa o vyše 40 rôznych kancelárií , učební a zasadačiek ktoré urgentne potrebovali spoľahlivú sieť .
Objekt pozostával z dvoch krídiel, ktoré sme prepojili optickými vláknami a zriadili dve serverovne pričom každá mala svoju sieťovú štruktúru. Komplet všetky učebne sme následne pripojili do týchto dvoch serverovní .
Súčasťou projektu bola aj úprava niekoľkých učební informatiky do viacej vyhovujúcemu stavu pre výučbu . Dodali sme niekoľko projektorov a reproduktorov tak aby študenti mali komfort pri výučbe .
Celá práca sa vykonávala po vyučovaní tak aby nebol narušený proces výučby.

Doba montáže : 14 dní

3-5
2-5