Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch

Rok realizácie : 2022/2023
Miesto realizácie : Nitra

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

Pre potreby vybudovania kreatívneho centra v areáli bývalých kasární pod Zoborom sa realizuje prestavba štyroch budov a vybudovanie parkoviska. Kreatívne centrum bude slúžiť ako ateliér pre výtvarníkov, kreatívny dizajn, hudobné skúšobne, reštaurátorské a remeselnícke dielne pre návrhy divadelných kulís a výrobu kostýmov, workshopové učebne, 3D tlač.

Aktuálne sme nainštalovali hlavnú elektrickú prípojku stavby, v neskoršej fáze budeme realizovať kompletné elektroinštalácie pre všetky 4 budovy s dielňami.

Postup prác - Január 2023

Elektroinštalačné práce pre Kreatívne centrum v Nitre - ABC Elektroinštalácie
Elektroinštalačné práce pre Kreatívne centrum v Nitre - ABC Elektroinštalácie
Elektroinštalačné práce pre Kreatívne centrum v Nitre - ABC Elektroinštalácie
Elektroinštalačné práce pre Kreatívne centrum v Nitre - ABC Elektroinštalácie
Elektroinštalačné práce pre Kreatívne centrum v Nitre - ABC Elektroinštalácie

Postup prác - Máj 2022

Elektroinštalačné práce pre Kreatívne centrum v Nitre
Elektroinštalačné práce pre Kreatívne centrum v Nitre
Elektroinštalačné práce pre Kreatívne centrum v Nitre
Elektroinštalačné práce pre Kreatívne centrum v Nitre
Elektroinštalačné práce pre Kreatívne centrum v Nitre
Elektroinštalačné práce pre Kreatívne centrum v Nitre
Elektroinštalačné práce pre Kreatívne centrum v Nitre