SKY PARK Čulenová – Uzemnenie, bleskozvod a vyrovnanie ekvipotenciálu

Objednávateľ : SKY PARK s.r.o.
Rok realizácie : 2019
Rozpočet : 35000 €
0 m
káblov a vodičov
0 m
žľabov
0
zapojených ističov
0
rozvádzačov
0
pracovaných hodín
0
zásuviek
0
svietidiel
0
vypínačov
0
krabíc
0
líšt
0 m
rúriek a trubiek
0
rámčekov
0
žľabov
0
0

Pre projekt SKY PARK sme dodávali hlavné uzemnenie základov, bleskozvod a ekvipotencial oboch stavebných objektoch, ktoré práve vyrastajú v budúcom novom modernom centre Bratislavy na Čulenovej ulici.

Samotný projekt pozostáva z dvoch hlavných objektov, nižší objekt parkovací dom s podzemnou garážou a vyšší 19 poschodový objekt bude slúžiť ako administratívna časť.

Predpokladaný termín ukončenia : koniec roka 2019

S5
S3
S2
S4
S7
S8
S1