Výmena stúpačiek v bytovom dome v Bratislave

Objednávateľ : PS STAVBY, s.r.o.
Rok realizácie : 2021
Rozpočet : 30 000 €
726 m
káblov a vodičov
0 m
žľabov
0
zapojených ističov
16
rozvádzačov
0
pracovaných hodín
0
zásuviek
152
svietidiel
0
vypínačov
32
krabíc
0
líšt
0 m
rúriek a trubiek
0
rámčekov
0
žľabov
0
0

Výmena hlavných elektrických rozvodov do každého bytu a pre spoločné priestory, výmena pôvodných drevených rozvádzačov pre elektromery a keramické poistky za nové plechové a plastové rozvádzače. Taktiež výmena bleskozvodu a výmena audio vrátnika pre jednotlivé byty.