Výmena stúpačiek v bytovom dome v Bratislave

Rok realizácie : 2021
Miesto realizácie : Bratislava

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

1500 m
káblov a vodičov
35
rozvádzačov
310
svietidiel
75
krabíc

Výmena hlavných elektrických rozvodov do každého bytu a pre spoločné priestory, výmena pôvodných drevených rozvádzačov pre elektromery a keramické poistky za nové plechové a plastové rozvádzače. Taktiež výmena bleskozvodu a výmena audio vrátnika pre jednotlivé byty.

Po odovzdaní elektroinštalačných prác

Budovateľská - výmena stupačiek firmou ABC Elektroinštalácie
Budovateľská - výmena stupačiek firmou ABC Elektroinštalácie
Budovateľská - výmena stupačiek firmou ABC Elektroinštalácie
Budovateľská - výmena stupačiek firmou ABC Elektroinštalácie
Budovateľská - výmena stupačiek firmou ABC Elektroinštalácie
Budovateľská - výmena stupačiek firmou ABC Elektroinštalácie
Budovateľská - výmena stupačiek firmou ABC Elektroinštalácie

Priebeh elektroinštalačných prác

Výmena stupačiek ABC Elektroinštalácie - práce v interiéri
Výmena stupačiek ABC Elektroinštalácie - práce v interiéri
Výmena stupačiek ABC Elektroinštalácie - práce v pivničných priestoroch
Výmena stupačiek ABC Elektroinštalácie - práce v pivničných priestoroch
Výmena stupačiek ABC Elektroinštalácie - Budovateľská ulica, Bratislava