Elektroinštalácia nabíjacej stanice pre elektromobily v Partizánskom

Rok realizácie : 2022
Miesto realizácie : Partizánske

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

V Partizánskom sme realizovali inštaláciu elektronabíjacej stanice. Predmetom našich prác bol prívod NN k rozvádzaču nabíjacích staníc, dodávka rozvádzaču, návrh silnoprúdových rozvodov pre nabíjacie stanice, výkopové práce, rozobratie a opätovná montáž zámkovej dlažby a betónovanie základovej dosky nabíjacej stanice.

Elektroinštalácia pre elektromobily
Elektroinštalácia pre elektromobily
Elektroinštalácia pre elektromobily