POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM SITKA – TRENČÍN

Objednávateľ : Education Solutions s.r.o.
Rok realizácie : 2020/2021
Rozpočet : 220 000 €
ABC Elektroinštalácie - SITKA Trenčín
33000 m
káblov a vodičov
0 m
žľabov
0
zapojených ističov
60
rozvádzačov
0
pracovaných hodín
0
zásuviek
400
svietidiel
0
vypínačov
0
krabíc
0
líšt
0 m
rúriek a trubiek
0
rámčekov
0
žľabov
1800
Zásuviek a vypínačov
23
Vonkajších stožiarov

Naša spoločnosť v novembri v roku 2020 získala zákazku na kompletnú elektroinštaláciu interiéru a exteriéru v projekte bývalej City University of Seattle v Trenčíne, z ktorej vznikne kompletne vynovený polyfunkčný bytový dom so 60 bytmi.

Sme veľmi radi že sa môžeme spolupodieľať na tomto projekte s renomovaným stavebníkom STRABAG s.r.o., ktorý nám s dôverou tento projekt zveril.

Predmetom projektu je kompletná elektroinštalácia do 60 bytových jednotiek ako aj náročné exteriérové práce, ktoré budú obsahovať 32 vonkajších svietidiel osadených na 23 ks stĺpoch verejného osvetlenia, prekládky rozvodov telekomunikačných operátorov a NN vedenia pričom vznikla aj požiadavka na mechanickú ochranu VN vedenia. Všetky tieto práce je potrebné vykonať koordinovane s kompetentnými osobami zúčastnených strán. Našich 12 stálych pracovníkov spolu s projektovým manažérom ochotne túto výzvu prijali a zaviazali sa dodržať termín aj napriek nepriaznivému vývoju situácie s korona vírusom.

Samotná prestavba začala v novembri 2020 a mala by byť vyhotovená do júla 2021. Dáva nám to veľmi krátky čas na realizáciu no my máme radi výzvy.

Stavba bude obsahovať vyše 1800 zásuviek a vypínačov, 33 000 m rôznych káblov, 5 elektromerových polí a kombinovaných bytových rozvodníc s prípravou pre operátora podľa predstáv majiteľa bytu.

ABC Elektroinštalácie - SITKA Trenčín
ABC Elektroinštalácie - SITKA Trenčín
ABC Elektroinštalácie - SITKA Trenčín
ABC Elektroinštalácie - SITKA Trenčín
ABC Elektroinštalácie - SITKA Trenčín
ABC Elektroinštalácie - SITKA Trenčín
ABC Elektroinštalácie - SITKA Trenčín